Plean Teanga don Ghaeilge i do cheantar. Tá deis agat páirt a ghlacadh.

Roinn an leathanach seo |FacebookTwitter

Beidh tús á chur go luath le hobair ar Phlean Teanga i do cheantar le húsáid na Gaeilge a neartú agus a threisiú. Beidh an obair seo á dhéanamh mar chuid den phróiseas pleanála teanga atá ar siúl sa Ghaeltacht faoi láthair. Tá sé mar sprioc ag an bpróiseas sin tacú níos fearr leis an nGaeilge mar theanga pobail agus teaghlaigh i gceantair Ghaeltachta.

Tá sé mar aidhm ag an bplean teanga gníomhaíochtaí a leagan amach agus a fheidhmiú a chuirfidh le húsáid na Gaeilge sa teaghlach, sa phobal, i struchtúir an oideachais, gnó, sóisialta agus poiblí sna Limistéir Phleanála Teanga Bearna & Cnoc na Cathrach, Oirthear Chathair na Gaillimhe agus An tEachréidh.

Tá cruinnithe poiblí á eagrú le heolas a thabhairt don phobal maidir leis an bpróiseas pleanála teanga agus na deiseanna atá ann anois plean nua don Ghaeilge a fhorbairt don cheantar.  Tá deis agat mar dhuine aonair páirt a ghlacadh san iarracht seo agus do thuairimí a thabhairt.

LPT Oirthear Chathair na Gaillimhe : Óstán Menlo Park Hotel, Dé Luain/Monday, 24 Aibreán/April
@ 8.00 pm 
(Castlegar, Parkmore, Ballindooley, Ballinfoyle, Menlo, Coolagh and Terryland)

LPT An tEachréidh: Óstán Claregalway, Dé Máirt, 25 Aibreán
@ 8.00 pm  
(Annaghdown, Kilroughter, Claregalway, Carnmore)

LPT Bearna agus Cnoc na Cathrach: Óstán Clybaun Hotel Déardaoin/Thursday, 27 Aibreán/April
@ 8.00 pm 
(Bearna, Corcullen, Oranhill, Tonabrocky, Knocknacarra)

Beidh seirbhís ateangaireachta comhuainí ar fáil le linn an chruinnithe.

Tuilleadh Eolais/Further Info: www.udaras.ie; eolas@udaras.ie; 091 503100

This process stems from the 20 Year Strategy for the Irish language 2010 – 2030 and the Gaeltacht Act, 2012. The meetings are being organised by Údarás na Gaeltachta in conjunction with The Department of Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs.