Seoladh Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2020

Roinn an leathanach seo |FacebookTwitter

CUIREADH

Ba mhór le Gaillimh le Gaeilge cuireadh a thabhairt duit féin agus aoi a bheith i láthair ag preasócáid

Dé Máirt, 28 Eanáir 2020 ag 2.30 i.n. san Aula Maxima, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, Bóthar na hOllscoile, Gaillimh,

tráth a seolfaidh

Uachtarán na hOllscoile, an tOllamh Ciarán Ó hÓgartaigh,

Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2020.

Ag an bpreasócáid, fógróidh an tUachtarán Urraí an Ghradaim don bhliain amach romhainn.

 

Cuirfear sólaistí ar fáil.

RSVP: Dé hAoine, 24 Eanáir 2020