Folúntas do Riarthóir Oifige

Roinn an leathanach seo |FacebookTwitter

Tá Gaillimh le Gaeilge ag lorg duine fuinniúil, spreagúil chun oibriú leo i gcathair dhátheangach na hÉireann. Tá folúntas againn do Riarthóir Oifige. Is post páirtaimseartha, ar chonradh bliana atá á thairiscint ach is féidir cur leis an tréimhse sin.

Oibríonn Gaillimh le Gaeilge (www.gleg.ie)  i gcomhar le Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Cumann Tráchtála na Gaillimhe agus grúpaí eile chun Stádas Dátheangach oifigiúil na Cathrach a fhorbairt agus a threisiú. Táimid freagrach chomh maith as feidhmiú Phlean Teanga Chathair na Gaillimhe (maoinithe ag Foras na Gaeilge) agus tá an obair seo á dhéanamh i gcomhpháirtíocht le Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus páirtithe leasmhara eile.

 

Riachtanais an Phoist:

 Taithí chuí ar obair riaracháin oifige, tuairisciú agus cuntais

  • Scileanna láidre eagrúcháin
  • Ardchaighdeán Gaeilge agus Béarla, idir scríofa agus labhartha mar aon le tiomantas don teanga
  • Ardscileanna cumarsáide agus ardscileanna idirphearsanta
  • Saineolas ar phacáistí Microsoft Office, go háirithe Word, Excel agus Outlook

(Bheadh sé ina bhuntáiste dá mbeadh taithí ag an té a cheapfaí ar WordPress)

  • An cumas dul i mbun oibre mar chuid d’fhoireann agus ar a stuaim féin de réir mar is gá

 Príomhdhualgais an phoist:

 Obair riaracháin na hoifige a bhainistiú

  • Plé le fiosruithe ón bpobal (fón, r-phost agus postas)
  • Riaradh a dhéanamh ar scéim ballraíochta Chairde Ghaillimh le Gaeilge
  • Tacaíocht a thabhairt d’fhoireann Ghaillimh le Gaeilge

Suíomh Oibre: Beidh an Riarthóir Oifige lonnaithe in Oifig Ghaillimh le Gaeilge, Sráid Thobar an Iarla, Gaillimh. Seol d’iarratas i nGaeilge mar aon le CV i nGaeilge roimh 5.00 i.n.,

Dé hAoine 22 Iúil 2022  chuig an bPríomhfheidhmeannach ag brid@gleg.ie  Beidh na hagallaimh ar siúl an tseachtain dár tús 25 Iúil 2022.  Tá tuilleadh eolais faoi Ghaillimh le Gaeilge le fáil ag www.gleg.ie

 

**************************

Faigheann Gaillimh le Gaeilge maoiniú ón Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán tríd an gCrannchur Náisiúnta, Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus Cumann Tráchtála na Gaillimhe tríd an scéim CAIRDE Gaillimh le Gaeilge.