Leabharlanna Poiblí na Gaillimhe

Teagmháil

Teach an Oileáin, Bóthar an Phriosúin, Gaillimh, H91 RYC9

Seirbhís i nGaeilge

Aoife Ní Cheallaigh

Cúntóir Leabharlainne, Seirbhís Leabharlainne na Scoileanna

Faigh Treoracha