CUSPÓIRÍ

Cuspóirí:

Cuspóir Straitéiseach 1 – INFHEICTHEACHT AGUS INCHLOISTEACHT NA GAEILGE I nGAILLIMH | GALWAY

Cur leis an méid Gaeilge a bhíonn le cloisteáil agus le feiceáil i nGaillimh | Galway

Cuspóir Straitéiseach 2 – BRANDA, FÉINIÚLACHT AGUS CUMARSÁID

Go mbeadh a fhios ag ár bpáirtithe leasmhara,páirtithe leasmhara a d’fhéadfadh a bheith againn agus an pobal i gcoitinne cé muid féin agus an obairatá ar bun againn.

Cuspóir Straitéiseach 3 – RANNPHÁIRTÍOCHT LE CLIAINT AGUS LE COMHPHÁIRTITHE

An rannpháirtíocht le cliaint agus le comhpháirtithe a dhoimhniú

  Cuspóir Straitéiseach 4 – ACMHAINNEACHT

  Go mbeadh maoiniú dóthanach ar fáil agus na daoine againn chun ár straitéis a sheachadadh

  Cuspóir Straitéiseach 5 – TAIGHDE

  Go mbeadh clár taighde cuimsitheach againn a thomhaiseann tionchar agus a shainaithníonn
  treochtaí agus dea-chleachtais a bhféadfadh muid ár gcuid oibre a bhunú orthu amach anseo.

  Cairde Ghaillimh le Gaeilge

  Cabhraigh linn an Ghaeilge a chur chun cinn i gCathair Dhátheangach na hÉireann.

  Léigh níos mó