PACÁISTE EOLAIS
AR LÍNE

Chun cabhrú leis an bpróiseas moltóireachta, tá roinnt eolais bhreise ag teastáil uainn le do thoil.  Bheinn buíoch duit dá bhféadfá an foirm thíos a chomhlíonadh roimh  5.30i.n., Dé Luain, 28 Meán Fómhair 2020.

Is féidir an t-eolas a sheoladh chugainn i bhfoirm PDF, Powerpoint, físeán nó cóip crua más mian leat. Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le eolas@gleg.ie nó 091 568876.

 • Grianghraif den chomharthaíocht Ghaeilge nó dhátheangach i do ghnó | Photographs of bilingual signage or Irish language signage in your business.
  Drop files here or

  Max. file size: 50 MB.

  • Samplaí de Bhiachláir dhátheangacha | Samples of Bilingual menus
   Drop files here or

   Max. file size: 50 MB.

   • Uaslódáil samplaí d’fhógraíocht dhátheangach, poiblíocht agus margaíocht. | Upload examples of bilingual advertising, publicity & marketing.
    Drop files here or

    Max. file size: 50 MB.

    • Liostáil do bhaill foirne ar féidir leo seirbhís a sholáthar trí Ghaeilge. | Please list your staff members who can provide a service through Irish.
    • Uaslódáil seatanna scáileáin ag léiriú samplaí den dátheangachas ar do mheáin shóisialta. | Upload screen shots of bilingualism on your social media. Please feel free to upload videos too.
     Drop files here or

     Max. file size: 50 MB.

     • Nó nascanna do do phróifíl ar na meáin shóisialta | Links to your social media profiles
     • Cuir isteach do Shuíomh Idirlín le samplaí den dátheangachas | Insert your website with samples of bilingualism in use.
     • Uasloadáil samplaí d’aon stáisneoireacht dhátheangach | Upload any examples of bilingual stationery
      Drop files here or

      Max. file size: 50 MB.

      • Tabhair sonraí ar do chuid pleananna do chur chun cinn na Gaeilge i do ghnó amach anseo | Please give details of your plans for the incorporation of the Irish language in the future of your business.
      • Aon áit eile a bhfuil an Ghaeilge tugtha isteach i do ghnó | Any other area in which you have incorporated Irish into your business
      • Is féidir leat do chomhaid a uasloadáil anseo | Please upload your files here.
       Drop files here or

       Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 50 MB.

       Déanfar Moltóireacht ar na gnólachtaí de réir a méid agus a n-acmhainní agus maidir leis an méid atá bainte amach acu go dtí seo agus a gcuid pleananna don todhchaí.  Beidh sé tábhachtach go mbeadh inmharthanacht ag baint leis na gníomhaíochtaí sa ghnó chun leanúnachas úsáid na Gaeilge sa todhchaí a chinntiú.  Ní mór úsáid na Gaeilge a bheith ‘dáiríre,’ ‘cruthaitheach’ agus ‘feiceálach’ agus go bhfuil tionchar aige ar an bhfoireann agus ar íomhá dhátheangach na Cathrach.  Roghnóidh moltóirí buaiteoir Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh agus níl dul thar bhreith an mholtóra.

       Go raibh maith agaibh!