Cairde Ghaillimh le Gaeilge

Is féidir leat tacú le Gaillimh le Gaeilge mar ‘Cara’, ‘ Cara Maith’ nó  ‘Dlúthchara’ – gach ceann lena mbuntáistí féin acu.

CLÁRAIGH LINN AR LÍNE

Bí  mar Chara againn

€80 in aghaidh na bliana

 

Bí  mar Chara Maith againn

€250 in aghaidh na bliana

Bí  mar Dlúthchara againn

€850 in aghaidh na bliana

Tuigimid cuireadh duit a bheith páirteach linn san obair ag cur Cathair na Gaillimhe chun cinn mar Chathair dhátheangach chun stádas dátheangach a neartú.

Chun na buntáistí poitéinsiúla a bhaint amach agus chun luach na Gaeilge do chathair na Gaillimhe a chinntiú, iarraimid oraibh tacú linn agus;

  1. Os cionn €136 milliún a chinntiú do Chathair agus do Chontae na Gaillimhe gach bliain
  2. Ár gcáil náisiúnta agus idirnáisiúnta mar  chathair  chultúrtha  a bhfuil meas aici ar a hoidhreacht  a choinneáil
  3. Gné uathúil dhíolacháin na Gaillimhe a choinneáil
  4. ‘Táirge uathúil’ dár Tionscal Turasóireachta a choinneáil

Na Buntáistí

Cara

Cara Maith

Dlúthchara

Cuirí chuig Lónta Gnó Ghaillimh le Gaeilge ag rátaí lascaine agus cuirí chuig imeachtaí sóisialta ar nós Cóisir na Nollag agus Fulacht Fia an tSamhraidh.

Nuachtlitir mhíosúil, DEIS chun thú a choinneáil suas chun dáta le nuacht agus imeachtaí faoi Ghaillimh le Gaeilge agus imeachtaí dátheangacha i gcathair na Gaillimhe

Aitheantas ar shuíomh gréasáin Ghaillimh le Gaeilge

Greamáin Fhuinneoige Chairde (ag taispéaint do chuid tacaíochta dúinn)

Dialann agus Bliainiris Chairde Ghaillimh le Gaeilge (Cóip amháin)

Seirbhís Aistriúcháin*

Seirbhís ‘Gaeilge sa Ghnó’

Dialann agus Bliainiris Chairde Ghaillimh le Gaeilge (Dhá Chóip)

Aitheantas ar ghnáthábhar priontáilte Ghaillimh le Gaeilge (DEIS, Tuarascáil Bhliantúil, Dialann Chairde Ghaillimh le Gaeilge) ag léiriú do chuid tacaíochta d’obair an chomhlachta.

Seirbhís PR – Poiblíocht a dhéanamh ar thograí agus seirbhísí do chomhlachta sna meáin Ghaeilge,

Aitheantas ar shuíomh gréasáin Ghaillimh le Gaeilge mar ‘DLÚTHCHARA’.

Is féidir leat comhlacht a ainmniú agus gheobhaidh siad seirbhísí ‘CARA’ saor in aisce ar feadh bliana!

Dialann & Bliainiris Chairde Ghaillimh le Gaeilge – cóipeanna breise do do chuid fostaithe