Fógairt an Ghearrliosta

Roinn an leathanach seo |FacebookTwitter

Ba mhór ag Gaillimh le Gaeilge tú a bheith

i láthair ag preasócáid,

Dé Máirt, 11 Aibreán 2017 ó 11.30r.n. go dtí 12.30i.n.

ar urlár na talún in Ionad na Faiche Móire,

(in aice le Costa) tráth a bhfógróidh,

Méara Chathair na Gaillimhe,

An Comhairleoir Noel Larkin,

Gearrliosta

Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2017.