ÁR bhFÍS

Ár bhFís

Gaillimh | Galway – cathair dhátheangach ina bhfuil Gaeilge | Béarla ina ghnáthrud.

Straitéis Ghaillimh le Gaeilge 2023–2025

Is í an Straitéis nua seo le haghaidh 2023-2025 an chéad chéim eile i bhforbairt Ghaillimh le Gaeilge.
Tugann an Straitéis aghaidh ar na dúshláin agus na deiseanna a chuireann Plean Teanga Chathair na Gaillimhe (2020-2026) os ár gcomhair agus tugann sé treoir d’obair na heagraíochta i gcomhthéacs na ndeiseanna breise, ag tacú le todhchaí dhátheangach na Gaillimhe.

Cairde Ghaillimh le Gaeilge

Cabhraigh linn an Ghaeilge a chur chun cinn i gCathair Dhátheangach na hÉireann.

Léigh níos mó