ÁR bhFÍS

Ár bhFís

Tá ár bhfís do Ghaillimh le Gaeilge fite fuaite lenár bhfís don Ghaeilge i gcathair na Gaillimhe, agus feicimid go mbraitheann siad araon ar a chéile – agus nach féidir teacht ar cheann acu gan an ceann eile agus nach féidir ceann a bhaint amach gan an ceann eile a bhaint amach.

Seo í ár bhfís:

Tá léirmhíniú comhaontaithe maidir le dhátheangachas ag Gaillimh le Gaeilge agus ag páirtithe leasmhara lárnacha i nGaillimh agus oibríonn Gaillimh le Gaeilge leis na páirtithe leasmhara sin chun forbairt leanúnach Chathair na Gaillimhe mar chathair dhátheangach a leagan amach.
 
Cuireann stádas dhátheangach na Gaillimhe le mórtas cine agus le céannacht mhuintir na Gaillimhe, cuireann sé le híomhá na Gaillimhe agus le féinmheas mhuintir na Gaillimhe.  Tá sochair shóisialta agus sochair ábhartha ag baint le stádas dhátheangach na Gaillimhe.

Cairde Ghaillimh le Gaeilge

Cabhraigh linn an Ghaeilge a chur chun cinn i gCathair Dhátheangach na hÉireann.

Léigh níos mó