#GRMAGaillimh

Dearadh an scéim #GRMAGailllimh chun baill de lucht gnó na Gaillimhe atá ar bheagán Gaeilge a spreagadh leis an nGaeilge a úsáid go laethúil ina gcuid gnólachtaí.

Sheol an Comhairleoir John Walsh, agus é ag déanamh ionadaíochta thar ceann Mhéara Chathair na Gaillimhe, scéim phíolótach #GRMAGaillimh sa Treasure Chest mar chuid den cheiliúradh ar Sheachtain na Gaeilge.  Rinne dhá ghnó cáiliúil anseo sa chathair teagmháil le Gaillimh le Gaeilge leis an smaoineamh gur mhaith an rud fostaithe i ngnólachtaí na cathrach a spreagadh chun frásaí beaga simplí Gaeilge a úsáid agus iad i mbun gnó le  custaiméirí.

Tá an scéim #GRMAGaillimh eagraithe ag Gaillimh le Gaeilge le tacaíocht ó Chumann Tráchtála na Gaillimhe, Chumann Ghnó Chathair na Gaillimhe agus An Cheathrú Mheánaoisesach. Dearadh an scéim   chun baill de lucht gnó na Gaillimhe atá ar bheagán Gaeilge a spreagadh leis an nGaeilge a úsáid go laethúil ina gcuid gnólachtaí.