FOCLÓIR / ACMHAINNÍ AR LÍNE

Foclóir/Acmhainní Ar Líne

Seo chugat liosta  de na suíomhanna gréasáin ar líne a chabhróidh  leat an Ghaeilge a úsáid i do ghnó agus i do shaol laethúil. Má tá tuilleadh eolais nó moltaí uait,  déan teagmháil linn ar 091 568876 nó eolas@gleg.ie.

Foclóir ar líne – www.tearma.ie
Foclóir ar líne – www.focloir.ie
Gaelspell – Seicealaí Gramadaí & Litriú https://www.cruinneog.com/gaelspell_newGA.html
Bunachar Sonraí de logainmneacha na hÉireann – https://www.logainm.ie/
Gaelchultúr – Ranganna agus Acmhainní Gaeilge – https://gaelchultur.com/
Cúrsa Gaeilge ar líne – https://www.bitesizeirish.ie/
Cúrsaí Gaeilge ar líne –https://www.ranganna.com/
Siopa Leabhar Gaeilge ar líne – www.litriocht.com
Nuachtán Gaeilge ar líne https://www.tuairisc.ie/
Cártaí Gaeilge le ceannacht ar líne: www.smaointe.com
Áras na nGael: https://www.arasnangael.ie/

Cairde Ghaillimh le Gaeilge

Cabhraigh linn an Ghaeilge a chur chun cinn i gCathair Dhátheangach na hÉireann.

Léigh níos mó