Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh

Is iad Gaillimh le Gaeilge a eagraíonn Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh,  i gcomhpháirtíocht leis an Galway Advertiser agus TG4 agus le tacaíocht speisialta ó Chumann Tráchtála na Gaillimhe. Tá an Gradam dá shórt is faide atá ar an bhfód in Éirinn ainmnithe i gcuimhne ar Sheosamh Ó hÓgartaigh, nach maireann – duine de bhunaitheoirí Ghaillimh le Gaeilge agus a bhí ina rúnaí cuideachta tráth ar Ghaillimh le Gaeilge.

Sheol Méara Chathair na Gaillimhe, an Clr. Mike Cubbard, Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2021 ar an 16 Márta 2021.

I mbliana, sheol Méara Chathair na Gaillimhe an Clr Mike Cubbard catagóir nua do ghnólachtaí/d’eagraíochtaí a bhfuil ag feidhmiú go príomha ar líne nó a bhfuil togra/feachtas éigin á stiúradh acu ar líne urraithe ag Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe.

Bhog neart gnólachtaí/eagraíochtaí a ngnó ar líne de bharr COVID-19 in 2020 agus go deimhin in 2021. Tabharfaidh an chatagóir nua aitheantas don nósmhaireacht nua seo. Beidh an breithiúnas maidir lena n-iontráil Gradam bunaithe ar a n-iarrachtaí ag úsáid na Gaeilge ar líne lena n-áireofar: suíomh Gréasáin, na meáin shóisialta, aipeanna, físeáin, r-phost.

Cén fáth ar fiú cuir isteach ar an nGradam?

 • Cáil náisiúnta agus idirnáisiúnta

Léiríonn páirtíocht sa Ghradam do thiomantas dár gcáil náisiúnta agus idirnáisiúnta mar chathair chultúrtha a láidriú.

 • Stádas Dátheangach

Léiríonn sé do thacaíocht do Stádas Dátheangach do Chathair na Gaillimhe. Cén fáth go n-úsáidfeá an Ghaeilge i do ghnó?

 • Poiblíocht Leathan

Poiblíocht leathan a aimsiú do do ghnó/do d’eagraíocht sna meáin chumarsáide Ghaeilge agus Bhéarla

 • Buntáistí agus Duaiseanna

Is fiú os cionn €26,000 luach iomlán na hurraíochta don Ghradam i mbliana atá curtha ar fáil le cabhair ó na hurraí áitiúla. Bronnfar píosa dealbhóireachta uathúil atá deartha go speisialta ag an ealaíontóir cáiliúil Pádraic Reaney ar bhuaiteoirí na gcatagóirí agus an bhuaiteoir iomlán.

 • Saor in aisce

Níl aon chostas iontrála i gceist agus beidh Gaillimh le Gaeilge ar fáil chun cuidiú leat ó thús deireadh an phróisis.   Beidh an tseirbhís ‘An Ghaeilge sa Ghnó’ ar fáil uathu duit saor in aisce. Is pacáiste saincheaptha iomlán í an tseirbhís seo ina dtreoraítear thú tríd an bpróiseas chun do ghnó a chur in oiriúint don dátheangachas.

Ní gá a bheith líofa sa Ghaeilge chun páirt a ghlacadh sa Ghradam clúiteach seo.

Gheobhaidh an Buaiteoir iomlán:

 • Pacáiste Fógraíochta ar luach €2,000 ón Galway Advertiser
 • Pacáiste gnó luach €2,000 ó urra a gcatagóir
 • Pacáiste Fógraíochta le TG4
 • Ballraíocht bhliana le Cumann Tráchtála na Gaillimhe* agus le Gaillimh le Gaeilge
 • Píosa dealbhóireachta uathúil deartha go speisialta ag Pádraic Reaney le coinneáil ar feadh bliana

Gheobhaidh Buaiteoirí na gCatagóirí:

 • Pacáiste gnó ar luach €2,000 urraithe ag na gnólachtaí thíosluaite
 • Macasamhail de Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh atá deartha go speisialta ag an ealaíontóir cáiliúil Pádraic Reaney.
 • Poiblíocht fhorleathan agus ardmholadh sna meáin chumarsáide Gaeilge agus Béarla
 • Físeán gairid faoi gach gnó, le béim ar an obair dhátheangach atá déanta, léirithe ag MOLSCÉAL
 • Suaitheantas speisialta an Ghradaim

 

Iontrálacha:

Tá Gradam 2021 dúnta anois.

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le Gaillimh le Gaeilge ar 091 568876 nó seol rphost chuig eolas@gleg.ie. Féach na Téarmaí & Coinníollacha.

Dátaí Tábhachta- Gradam 2021

  • 16 Márta – Seolfaidh Méara Chathair na Gaillimhe an Comhairleoir Mike Cubbard Gradam 2021 ar Galway Talks le Keith Finnegan ar Galway Bay FM @11.10
  • 30 Aibreán – Spriocdháta d’Ainmniúcháin an Ghradaim
  • 20 Meán Fómhair – – Spriocdháta do na Pacáistí Eolais ag léiriú obair dhátheangaí na hainmniúcháin
  • 7 Deireadh Fómhair – Fógairt an Ghearrliosta
  • 13-15 Deireadh Fómhair– Cuirfidh Moltóirí  an Ghradaim agallamh ar an nGearrliosta
  • 28 Deireadh Fómhair – Bronnadh na Gradaim ar bhuaiteoirí Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2020 sa Kings Head.
  • 4 Samhain: Searmanas Speisialta do Bhronnadh Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2021 sa g Hotel & Spa.*

  *Tabhair faoi deara le do thoil, go bhféadfadh na dátaí thuas athrú mar gheall ar an éiginnteacht a bhaineann leis an bpaindéime domhanda ina bhfuilimid ann faoi láthair. Tarlóidh ócáidí phearsanta nuair atá sé sábháilte é sin a dhéanamh. 

   Painéal Moltóireachta

   • Maeliosa Ó hÓgartaigh,Cuntasóir agus Fear Gnó ( mac le Seosamh Ó hÓgartaigh)
   • Daithí Ó Gallchobhair, Bainisteoir, Slí an Atlantaigh Fhiáin, Fáilte Ireland
   • Colleen Baxter, Comhordaitheoir Imeachtaí agus Ballraíochta, Cumann Tráchtála na Gaillimhe.

   Nuacht an Ghradaim

   Táimid an-bhródúil as stádas na Gaillimhe mar chathair dhátheangach oifigiúil, agus mar theaghlach, táimid feasach ar gach rud is féidir a dhéanamh chun úsáid na Gaeilge inár ngnó a chur chun cinn. Is cuid ollmhór den obair a dhéanaimid ár stair agus ár n-oidhreacht. Dá bhrí sin, déanann sé ciall ár dteanga dhúchais a úsáid gach áit agus aon uair ar féidir linn. Is breá le muintir na háite an Ghaeilge a fheiceáil.”

    Paul Grealish, The Kings Head, Buaiteoir Iomlán Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2020.

    

   “Bhí muid thar a bheith bródúil as ár gcultúr agus as ár n-oidhreacht in iarthar na hÉireann agus i nGaillimh ach go háirithe agus theastaigh uainn rud éigin a thabhairt ar ais – theastaigh uainn rud éigin a dhéanamh le cois an tseirbhís atá againn a chur ar fáil. Tá roinnt mhaith cainteoirí dúchais Gaeilge ar fhoireann s’againn agus custaiméirí ar cainteoirí Gaeilge iad chomh maith, mar sin bhí muid ag iarraidh an Ghaeilge a thabhairt isteach inár gcuid oibre. Fuair muid tacaíocht iontach ón bhfoireann ar fad i nGaillimh le Gaeilge.Tá bród orainn a bheith mar chuid den cheiliúradh seo ar an nGaeilge agus tá súil againn leanúint ar aghaidh ní hamháin leis an mbranda dátheangach seo a thógáil ach leis an lucht gnó trí chéile a spreagadh, le cúnamh Dé, chun a gcuid féin a dhéanamh don teanga. Má bhíonn tú ag plé le margaíocht, bíonn ort nádúr ar leith a chruthú nó guth a aithint do do chomhlacht. Caitheann go leor comhlachtaí an   t-uafás ama ag cuardach comhartha féiniúlachta ar leith dóibh féin ach i ndáiríre tá freagra na ceiste díreach os ár gcomhair. Is Éireannaigh muid, tá nádúr ar leith agus guth againn agus ba chóir dúinn ár dteanga féin a cheiliúradh. Is é an rud is tábhachtaí a d’fhéadfadh muid a dhéanamh dár gcustaiméirí ná iad a chur ar a gcompord, meas a léiriú orthu agus freastal ar a gcuid riachtanas – cén chaoi ab fhearr leis seo a dhéanamh ná ligint dóibh labhairt linn ina dteanga féin?”

   Vivienne Molloy, Sweeney Oil, Buaiteoir iomlán Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2019

   “Bhí ríméad orainn Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2018 a bhuachan, is mór an rud é an gradam seo ag ár bhfoireann de bharr go bhfuil muid ag obair i dtreo gnó dátheangach le 4 bliana anuas. Agus an gradam iomlán bainte againn i mbliana, tugann sé aitheantas don díograis agus don tiomantas atá againn i leith na Gaeilge agus i leith chur chun na Gaillimhe agus í mar chathair dhátheangach na hÉireann.”

   Emma Dillion-Leetch, The Connacht Hotel, Buaiteoir iomlán Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2018

   Míle buíochas d’Urraí an Ghradaim

   Príomhurra an Ghradaim

   Urra an Ghradaim

   Urraí na gCatagóirí

   Miondíol

   Seirbhísí

   Fáilteachas & Turasóireacht

   Gnó Ar Líne

   Cuideachtaí Neamhbhrabúis agus Eile'

   Urraí Tacaíochta an Ghradaim