Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh

Is iad Gaillimh le Gaeilge a eagraíonn Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh,  i gcomhpháirtíocht leis an Galway Advertiser agus TG4 agus le tacaíocht speisialta ó Chumann Tráchtála na Gaillimhe. Tá an Gradam dá shórt is faide atá ar an bhfód in Éirinn ainmnithe i gcuimhne ar Sheosamh Ó hÓgartaigh, nach maireann – duine de bhunaitheoirí Ghaillimh le Gaeilge agus a bhí ina rúnaí cuideachta tráth ar Ghaillimh le Gaeilge.

Nuacht an Ghradaim

“Tá áthas an domhain orainn a bheith ainmnithe mar bhuaiteoir foriomlán Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh i mbliana. Táimid an-bhródúil as an méid atá déanta againn ó thosaigh muid amach leis an nGradam ceithre bhliain ó shin. Tá seirbhís trí Ghaeilge ar fáil anseo and creidimid gur cuid lárnach é dár mbranda agus dár seirbhís é cur chun cinn na Gaeilge. Baineann cuid mhaith dár gcuid gcustaiméirí leas as seo agus déanann siad a ngnó trí Ghaeilge linn. 

Táimid an-bhródúil as stádas na Gaillimhe mar chathair dhátheangach, agus táimid díograsach ó thaobh tacaíocht a thabhairt don Ghaeilge agus táimid ag oibriú ar níos mó Gaeilge a thabhairt isteach i reáchtáil ár gcuideachta ó lá go lá.”

Maureen Duggan ó KD AUTOPARTS Gaillimh, Buaiteoir Iomlán Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2022. 

 

“Táimid go léir i Big O Taxis an-sásta as a bheith ainmnithe mar bhuaiteoir foriomlán de Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2021. Táimid an-bhródúil as an méid atá déanta againn ó thosaigh muid amach leis an nGradam ceithre bliana ó shin – mar a deirtear, bíonn an tríú huair sona nó an ceathrú huair sa chás seo!

Táimid an-bhródúil chomh maith as an stádás atá bainte amach ag Gaillimh mar chathair dhátheangach agus tá lúcháir orainn a bheith ag tacú leis an nGaeilge. Úsáidimid an Ghaeilge ar  chomharthaíocht, ar stáiseanóireacht, ar chártaí beannachta, ar ár gcártaí gnó agus i bhfógraí.” 

Seán Ó Méalóid, Stiúrthóir Big O Taxis, Buaiteoir Iomlán Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2021.

 

Táimid an-bhródúil as stádas na Gaillimhe mar chathair dhátheangach oifigiúil, agus mar theaghlach, táimid feasach ar gach rud is féidir a dhéanamh chun úsáid na Gaeilge inár ngnó a chur chun cinn. Is cuid ollmhór den obair a dhéanaimid ár stair agus ár n-oidhreacht. Dá bhrí sin, déanann sé ciall ár dteanga dhúchais a úsáid gach áit agus aon uair ar féidir linn. Is breá le muintir na háite an Ghaeilge a fheiceáil.”

 Paul Grealish, The Kings Head, Buaiteoir Iomlán Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2020.

 

“Bhí muid thar a bheith bródúil as ár gcultúr agus as ár n-oidhreacht in iarthar na hÉireann agus i nGaillimh ach go háirithe agus theastaigh uainn rud éigin a thabhairt ar ais – theastaigh uainn rud éigin a dhéanamh le cois an tseirbhís atá againn a chur ar fáil. Tá roinnt mhaith cainteoirí dúchais Gaeilge ar fhoireann s’againn agus custaiméirí ar cainteoirí Gaeilge iad chomh maith, mar sin bhí muid ag iarraidh an Ghaeilge a thabhairt isteach inár gcuid oibre. Fuair muid tacaíocht iontach ón bhfoireann ar fad i nGaillimh le Gaeilge.Tá bród orainn a bheith mar chuid den cheiliúradh seo ar an nGaeilge agus tá súil againn leanúint ar aghaidh ní hamháin leis an mbranda dátheangach seo a thógáil ach leis an lucht gnó trí chéile a spreagadh, le cúnamh Dé, chun a gcuid féin a dhéanamh don teanga. Má bhíonn tú ag plé le margaíocht, bíonn ort nádúr ar leith a chruthú nó guth a aithint do do chomhlacht. Caitheann go leor comhlachtaí an   t-uafás ama ag cuardach comhartha féiniúlachta ar leith dóibh féin ach i ndáiríre tá freagra na ceiste díreach os ár gcomhair. Is Éireannaigh muid, tá nádúr ar leith agus guth againn agus ba chóir dúinn ár dteanga féin a cheiliúradh. Is é an rud is tábhachtaí a d’fhéadfadh muid a dhéanamh dár gcustaiméirí ná iad a chur ar a gcompord, meas a léiriú orthu agus freastal ar a gcuid riachtanas – cén chaoi ab fhearr leis seo a dhéanamh ná ligint dóibh labhairt linn ina dteanga féin?”

Vivienne Molloy, Sweeney Oil, Buaiteoir iomlán Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2019

“Bhí ríméad orainn Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2018 a bhuachan, is mór an rud é an gradam seo ag ár bhfoireann de bharr go bhfuil muid ag obair i dtreo gnó dátheangach le 4 bliana anuas. Agus an gradam iomlán bainte againn i mbliana, tugann sé aitheantas don díograis agus don tiomantas atá againn i leith na Gaeilge agus i leith chur chun na Gaillimhe agus í mar chathair dhátheangach na hÉireann.”

Emma Dillion-Leetch, The Connacht Hotel, Buaiteoir iomlán Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2018

Míle buíochas d’Urraí an Ghradaim

Príomhurra an Ghradaim

Urra an Ghradaim

Urraí na gCatagóirí

Miondíol

Seirbhís Chustaiméara

Fáilteachas

Digiteach

Pobal & Cultúr

Urraí Tacaíochta an Ghradaim