BUAICPHOINTÍ

Buaicphointí

Táimid fíorbhuíoch den Roinn  Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán atá ag tabhairt  tacaíochta riachtanach agus luachmhar don togra ó bunaíodh muid i 1987 tríd an gCrannchur Náisiúnta.  Ba mhaith linn buíochas a ghabháil chomh maith, leis an gComhairle Cathrach, Cumann Tráchtála na Gaillimhe agus ar ndóigh lenár gCairde go léir as ucht a dtacaíochta luachmhar.

Cairde Ghaillimh le Gaeilge

Cabhraigh linn an Ghaeilge a chur chun cinn i gCathair Dhátheangach na hÉireann.

Léigh níos mó