TOGRAÍ

Tograí

Éiríonn le  tograí ar nós ‘Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh’,‘Cairde Ghaillimh le Gaeilge’ agus an tseirbhís ‘Gaeilge sa Ghnó’ dul i bhfeidhm ar  phobal níos mó ar bhealach cairdiúil oscailte agus an Ghaeilge a thabhairt chun suntais i saol Cathrach na Gaillimhe.

Sa rannóg seo, tá roinnt eolais faoi na tograí atá idir lámha againn faoi láthair. Más mian leat páirt a ghlacadh nó tuilleadh eolais a fháil faoi aon cheann acu, déan teamgháil linn agus fáilte ar 091 568876 nó seol ríomhphost chuig eolas@gleg.ie.