Buaiteoirí Ghradam
Sheosaimh Uí Ógartaigh 2020
Comharthaíocht

Tugann Gaillimh le Gaeilge comhairle saor in aisce d’aon chomhlacht/d'aon eagraíocht atá ag iarraidh na Gaeilge a úsáid.

“Déanann Gaillimh le Gaeilge gaisce. Baineann dúshlán síoraí le feasacht teanga a chothú i bpobal ar bith ach trí dhíograis foirne agus scoth na habhcóidíochta éiríonn le GleG an Ghaeilge a chur chun cinn le barr éifeachta, le gairmiúlacht agus le slacht. ”

Dónall Ó Braonáin, Iar-Phríomhfheidhmeannach ,Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉ Gaillimh

“Is fiú breis agus €136 milliún an Ghaeilge do Chathair agus do Chontae na Gaillimhe gach bliain”

Buntáistí geilleagracha na Gaeilge a fheictear i gCathair na Gaillimhe agus i nGaeltacht na Gaillimhe, 2009. Bane Mullarkey Teo. i gcomhpháirtíocht le Jerome Casey & a Chomh. Teo.

Slider

Fáilte 

Rinne Méara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Mike Cubbard, Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh, gradam gnó dátheangach na Gaillimhe, a sheoladh go hoifigiúil ar Galway Talks ar Galway Bay FM mar chuid de Sheachtain na Gaeilge. De bharr na paindéime domhanda a leanann go fóill, níl Gaillimh le Gaeilge in ann ócáid i bpearsa a óstáil chun Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2021 a sheoladh go hoifigiúil. Ag leanúint de rath bhronnadh Ghradam 2020 ar Galway Bay FM mí na Samhna seo caite, bhí ríméad ar Ghaillimh le Gaeilge an Gradam a sheoladh beo ar Galway Bay FM.

Déan Iontráil ar Líne INNIU

Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2021 

Tá Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh, Gradam Gnó Dátheangach na Gaillimhe, oscailte d’ainmniúcháin go dtí Dé hAoine, 30 Aibreán 2021. Níl aon chostas le hiontráil agus tá 6 mhí agat sula dtosnaíonn an próiseas moltóireachta. Beidh foireann Ghaillimh le Gaeilge ar fáil chun cuidiú leat ó thús deireadh an phróisis.

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le Gaillimh le Gaeilge ar 091 568876 nó seol rphost chuig eolas@gleg.ie. Féach na Téarmaí & Coinníollacha.

Gliogáil ANSEO chun iontráil a dhéanamh ar líne.

Cairde Ghaillimh le Gaeilge

Cabhraigh linn an Ghaeilge a chur chun cinn i gCathair Dhátheangach na hÉireann.

Léigh níos mó