Kings Head
bigo_slider

Buaiteoirí Ghradam
Sheosaimh Uí Ógartaigh 2021

PT_Banner_suiomh
Plean Teanga Chathair na Gaillimhe
2020-2026

D’fhógair Jack Chambers, T.D., Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit do Spórt & don Ghaeltacht go bhfuil Plean Teanga Chathair na Gaillimhe ceadaithe – rud a fhágann go bhfuil sé aitheanta mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta.

Signage
Comharthaíocht

Tugann Gaillimh le Gaeilge comhairle saor in aisce d’aon chomhlacht/d'aon eagraíocht atá ag iarraidh na Gaeilge a úsáid.

Declan Varley Quote

“Déanann Gaillimh le Gaeilge gaisce. Baineann dúshlán síoraí le feasacht teanga a chothú i bpobal ar bith ach trí dhíograis foirne agus scoth na habhcóidíochta éiríonn le GleG an Ghaeilge a chur chun cinn le barr éifeachta, le gairmiúlacht agus le slacht. ”

Dónall Ó Braonáin, Iar-Phríomhfheidhmeannach ,Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉ Gaillimh

Economic Benefits

“Is fiú breis agus €136 milliún an Ghaeilge do Chathair agus do Chontae na Gaillimhe gach bliain”

Buntáistí geilleagracha na Gaeilge a fheictear i gCathair na Gaillimhe agus i nGaeltacht na Gaillimhe, 2009. Bane Mullarkey Teo. i gcomhpháirtíocht le Jerome Casey & a Chomh. Teo.

Fáilte 

Oibríonn Gaillimh le Gaeilge i gcomhar le Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Cumann Tráchtála na Gaillimhe agus grúpaí eile chun Stádas Dátheangach oifigiúil na Cathrach a fhorbairt agus a threisiú.

D’fhógair Jack Chambers, TD, Príomh-Aoire an Rialtais, agus an t-Aire Stáit Gaeltachta agus Spóirt Big O Taxis Galway mar bhuaiteoir foriomlán Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2021.

Níos mó…

Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2021 

Tar éis líon na n-iontrálacha don Ghradam is mó ná mar a bhí riamh roimhe seo, sé iomaitheoir déag sa bhabhta ceannais, cúig chatagóir agus dhá bhabhta de mholtóireacht fhíorúil, d’fhógair Jack Chambers, TD, Príomh-Aoire an Rialtais, agus an t-Aire Stáit Gaeltachta agus Spóirt Big O Taxis, an comhlacht tacsaí is mó i nGaillimh agus san Iarthar le 150 tacsaí mar bhuaiteoir foriomlán Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2021. Bhí an searmanas bronnta speisialta ar siúl sa g Hotel, Seanbhóthar Bhaile Átha Cliath, Gaillimh.

Eagraíonn Gaillimh le Gaeilge an Gradam i gcomhar leis an Galway Advertiser, TG4  agus le tacaíocht ó Chumann Tráchtála na Gaillimhe.

Léigh níos mó…..

 

Cairde Ghaillimh le Gaeilge

Cabhraigh linn an Ghaeilge a chur chun cinn i gCathair Dhátheangach na hÉireann.

Léigh níos mó