DEIS Bealtaine 2018

Roinn an leathanach seo |FacebookTwitter

Seo a leanas na scéalta is déanaí:

Gearrliosta Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh fógartha

D’fhógair Méara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Pearce Flannery, na gnólachtaí atá ar Ghearrliosta Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh ag preasócáid a bhí ar siúl  i dTéatar Uí Chearbhalláin, Áras na Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Ainmníodh cúig cinn déag de ghnólachtaí agus d’eagraíochtaí ó earnálacha éagsúla ar Ghearrliosta na bliana seo. Fógróidh Aire Stáit do Ghnóthaí Pobail, Acmhainní Nádúrtha agus Forbairt Dhigiteach,  Seán Kyne, TD, buaiteoirí na gcatagóirí agus mórbhuaiteoir Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh ag searmanas speisialta an Ghradaim sa Rockbarton Suite in Óstán Bhóthar na Trá,  Déardaoin, 24 Bealtaine 2018.

An GearrliostaGo n-éirí an t-ádh leo!

MIONDÍOL urraithe ag Galway Bay FM:

KD Autoparts, An Baile Bán

 

TURASÓIREACHT & FÁILTEACHAS urraithe ag Fáilte Ireland:

56 Central, Sráid na Siopaí,
Harbour Hotel, Bóthar na nDuganna Nua,
The Connacht Hotel, An Rinn Mhór

 

SEIRBHÍSÍ urraithe ag Snap Galway:

Big O Taxis, An Fhaiche Mhór
Colm’s Pharmacy, Bóthar na Trá
Swaine Solicitors, Cnoc na Cathrach,
Sweeney Oil, Bóthar Áth Cinn.

COMHLACHTAÍ EILE urraithe ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann Gaillimh:

Galway City Business Association, Sráid San Proinsias
iSupply, Bóthar na Mara.

 

Míle buíochas do na hUrraí

Príomhurra an Ghradaim

 

 

Urra an Ghradaim

 

Urraí na gCatagóirí

Retail

Services

 

Hospitality & Tourism

Other Companies

Urraí Tacaíochta an GhradaimDuais Aitheantais Pheadair Uí Fhlatharta seolta ag an Uachtarán

Ag an bpreasócáid seo chomh maith, sheol Uachtarán Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, an tOllamh Ciarán Ó hÓgartaigh, Duais Aitheantais Pheadair Uí Fhlatharta thar ceann Bhord Stiúrtha Ghaillimh le Gaeilge agus i gcomhpháirtíocht le ‘Fiontar & Scoil na Gaeilge’, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Chliath. Ba é Peadar an chéad chathaoirleach agus ball bunaithe Ghaillimh le Gaeilge agus ba é a leag síos an bhunchloch d’fheidhmiú na heagraíochta. Tá an píosa dealbhóireachta don Duais Aitheantais deartha go speisialta ag an ealaíontóir cáiliúil Pádraic Reaney, sean-chara é Pádraic le Peadar. Bronnfar é ar dhaoine nó ar eagraíochtaí a bhfuil sár-iarracht déanta acu maidir le húsáid na Gaeilge agus nach bhfuil bainteach go sonrach le hobair Ghaillimh le Gaeilge nó go deimhin le Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh. Bord Stiúrtha Ghaillimh le Gaeilge a roghnóidh na hainmniúcháin agus bronnfar an é don chéad uair ag ócáid bhronnta Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2018 a bheidh ar siúl sa Rockbarton Suite in Óstán Bhóthar na Trá, Déardaoin, 24 Bealtaine 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cruthaigh gnó breise le húsáid na Gaeilge

Tá Gaillimh le Gaeilge i gcónaí ag lorg ionaid nua chun óstáil a dhéanamh ar na ‘Lónta Gnó’ a eagraíonn muid gach mí. Táimid sa tóir ar bhialanna agus ar óstáin i gcathair na Gaillimhe a bhfuil an Ghaeilge in úsáid acu go rialta nó go mbeadh spéis acu Gaeilge a úsáid ar na biachláir.
Táimid lánsásta comhairle a thabhairt do bhialanna ar leagan amach an bhiachláir agus ar an méid Gaeilge a bheadh oiriúnach sa bhiachlár. Cuirimid seirbhís aistriúcháin ar fáil SAOR IN AISCE chomh maith. Tá liosta de bhiachláir dhátheangacha le fáil ar www.gleg.ie. Más mian leatsa an Ghaeilge a úsáid ar do bhiachlár, déan teagmháil linn ar 091 568876 nó seol r-phost chuig eolas@gleg.ie.


Cairde Ghaillimh le Gaeilge

Ba mhaith linn buíochas ó chroí a ghlacadh leo siúd atá cláraithe cheana féin linn mar Chairde Ghaillimh le Gaeilge do 2018 mar is sibhse a choinníonn Gaillimh le Gaeilge i mbarr uisce le bhur dtacaíocht leanúnach. Meabhraíonn muid dóibh siúd nach bhfuil ar bord linn go fóill, clárú linn go luath le bhur dtoil.

CARA
AIB Bóthar na Trá
Clódóirí CL Print
Freeney’s Bar
Galway Film Centre
KD Autoparts
The Connacht Hotel
Orla Murray Financial Services
Supermac’s
Swaine Solicitor’s

CARA MAITH
Anthony Ryan Ltd.,
COPE Galway
McCambridge’s of Galway
Sweeney Oil
Park House Hotel
Top Oil


Dlúthchairde Ghaillimh le Gaeilge

 


Faigheann Gaillimh le Gaeilge maoiniú ón gCrannchur Náisiúnta tríd an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, ó Chomhairle Cathrach na Gaillimhe agus ó Chairde Ghaillimh le Gaeilge i gcomhar le Cumann Tráchtála na Gaillimhe