Comharthaíocht do COVID 19

Roinn an leathanach seo |FacebookTwitter

We are open for business  – Táimid ar oscailt le haghaidh gnó

In it together  – Táimid ann le chéile

Are you ready to reopen?  –  An bhfuil tú réidh le hathoscailt?

Oneway –  Aontreo

Enter- Isteach

Exit – Amach

Please keep a space a 2 meter space between you and others

Coinnigh spás de 2 mhéadar idir tusa agus daoine eile

Sanitising Station  –  Stáisiún Díghalraithe

Awareness –  Feasacht                                           

Please queue here – Téigh i scuaine anseo                                                                                                                        

KEEP SAFE DISTANCE – FAN ACHAR  SÁBHÁILTE AMACH                                                                                         

 

Ar scáth a chéile a mhaireann na daoine –  No man is an island/ humans are interdependent

Ní neart go cur le chéile – There is no strength without unity

 

 

 

 

*************************************************

Molann Gaillimh le Gaeilge ábhair dhátheangacha/Ghaeilge a sheoladh

chuig eolas@gleg.ie roimh dhul i gcló.

Gaillimh le Gaeilge recommends that you forward bilingual /Irish materials to eolas@gleg.ie  before final print.  Go raibh maith agat.