Cláraigh linn

Ba mhaith liom clárú mar ghnólacht / eagraíocht a chuireann seirbhís trí Ghaeilge ar fáil i gcathair na Gaillimhe.

(I would like to register as a business / organisation that provides a service through Irish in Galway city.)

Your Business/ Organisation

(Name of business / organisation:)

(Address:)

(Phone)

(Email)

(Website:)

Irish Speaker

(Name:)

(Job Title:)

Business Details

(Sector:)

(Business / organisation logo:)
Drop files here or

Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 1 MB, Max. files: 1.

  (Image of the firm / organisation:)
  Drop files here or

  Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 1 MB, Max. files: 1.

   Instagram (link to your account):

   Facebook (link to your account):

   Twitter (link to your account):
   UntitleAn mbeifeá sásta labhairt leis na meáin Ghaeilge faoin tSéirbhís trí Ghaeilge a chuirtear ar fáil i do ghnólacht / d’eagraíocht?
   Would you be willing to speak to the Irish language media about the Irish language service provided in your business / organisation?


   Léigh mé na téarmaí agus coinníollacha / I have read the Terms & Conditions(Required)

   Link to Téarmaí agus na Coinníollacha in English and Irish