Gaillimh ag Oscailt Arís

Roinn an leathanach seo |FacebookTwitter

De réir mar a thosaíonn Gaillimh ag oscailt arís, táimid ag spreagadh gnólachtaí an Ghaeilge a úsáid ar aon chomharthaíocht nua a bhaineann leis an  scaradh sóisialta agus COVID-19.  Is bealach iontach é seo roinnt Gaeilge a úsáid ar do chomharthaí agus ‘Céad Míle Fáilte’ a chur roimh do chuid custaiméirí agus tú ag oscailt do chuid dóirse arís.  Féach thíos liosta téarmaí is féidir leat a úsáid. Ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh linn má theastaíonn aon aistriúchán breise uait nó ceartú profaí sula dtéann ábhar i gcló.

•    We are open for business  – Táimid oscailte le haghaidh gnó
•    Oneway –  Aontreo
•    Enter- Isteach
•    Exit – Amach
•    Please keep a 2 meter space between you and others 
     Coinnigh spás de 2 mhéadar idir tusa agus daoine eile le do thoil
•    Sanitising Station  –  Stáisiún Díghalraithe
•    Awareness –  Feasacht                                           
•    Please queue here – Téigh i scuaine anseo le do thoil/ Q anseo