TÉARMAÍ AGUS COINNÍOLLACHA

Téarmaí agus Coinníollacha

Iarrfar ar na hainmniúcháin tuilleadh eolais a chur ar fáil do na moltóirí i bhfoirm ‘pacáiste gnó’ nó Foirm Mholtóireachta an Ghradaim a chomhlíonadh ag léiriú na hoibre dátheangaí go léir atá déanta acu mar aon leis na pleananna nuálacha atá acu d’úsáid na Gaeilge sa todhchaí roimh Dé Luain, 28 Meán Fómhair 2020

Tá ceithre chatagóir i nGradam Sheosaimh Uí Ógartaigh. Roghnófar gearrliosta ón gceithre chatagóir agus fógrófar iad ag preasócáid i mí Aibreáin.

Roghnófar buaiteoir foriomlán Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh as buaiteoirí na gceithre chatagóir.

 

Téarmaí agus Coinníollacha:

Ní gá duit a bheith líofa sa Ghaeilge chun páirt a ghlacadh sa Ghradam clúiteach seo.

  • Tá Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh oscailte do chomhlachtaí/d’eagraíochtaí atá cláraithe agus atá i mbun gnó i gCathair na Gaillimhe
  • Ní féidir le comhlachtaí nó eagraíochtaí a bhfuil ag plé go príomha le cur chun cinn na Gaeilge nó ag feidhmiú faoi choinníollacha Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 cur isteach ar Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh
  • Ní féidir le gnólachtaí/eagraíochtaí a bhain an Gradam Sheosaimh Uí Sheosaimh Uí Ógartaigh amach cur isteach air arís.
  • Roghnóidh moltóirí buaiteoirí Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh agus níl dul thar bhreith an mholtóra. Tá ceart ag na moltóirí aon iarratas a bhogadh go dtí catagóir eile má tá sé oiriúnach.
  • Aontaíonn na buaiteoirí agus buaiteoirí na gcatagóirí páirt a ghlacadh i bpoiblíocht bainteach leis an nGradam.
  • Caithfear an duais a  úsáid laistigh den  12 mí i ndiaidh don chomhlacht an duais a bhaint amach
  • Tabharfaidh Cumann Tráchtála na Gaillimhe ballraíocht bliana i gCatagóir 2 don bhuaiteoir iomlán. Má tá an comhlacht a bhuafaidh i gcatagóir níos lú, tabharfaidh Cumann Tráchtála na Gaillimhe ballraíocht Catagóir 1 dó ar feadh bliana. Má tá an buaiteoir ina bhall den Chumann Tráchtála cheana féin, bainfear luach ballraíochta Chatagóir 2 de tháille ballraíochta na bliana reatha.