PT_Banner_suiomh
Plean Teanga Chathair na Gaillimhe
2020-2026

D’fhógair Jack Chambers, T.D., Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit do Spórt & don Ghaeltacht go bhfuil Plean Teanga Chathair na Gaillimhe ceadaithe – rud a fhágann go bhfuil sé aitheanta mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta.

Signage
Comharthaíocht

Tugann Gaillimh le Gaeilge comhairle saor in aisce d’aon chomhlacht/d'aon eagraíocht atá ag iarraidh na Gaeilge a úsáid.

Kings Head
Buaiteoirí Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2023
bigo_slider
An tEolaire -
Seirbhís i nGaeilge
bigo_slider

"Is mór an onóir do Dhea-Chúiseanna an Chrannchuir Náisiúnta deis a bheith acu obair Ghaillimh le Gaeilge a roinnt le lucht féachana níos leithne, agus i ndáiríre rud amháin a thaitin go mór leis na moltóirí is ea an teimpléad a d’fhéadfaí a chur i bhfeidhm go náisiúnta."

Economic Benefits

“Is fiú breis agus €136 milliún an Ghaeilge do Chathair agus do Chontae na Gaillimhe gach bliain”

Buntáistí geilleagracha na Gaeilge a fheictear i gCathair na Gaillimhe agus i nGaeltacht na Gaillimhe, 2009. Bane Mullarkey Teo. i gcomhpháirtíocht le Jerome Casey & a Chomh. Teo.

Declan Varley Quote

“Déanann Gaillimh le Gaeilge gaisce. Baineann dúshlán síoraí le feasacht teanga a chothú i bpobal ar bith ach trí dhíograis foirne agus scoth na habhcóidíochta éiríonn le GleG an Ghaeilge a chur chun cinn le barr éifeachta, le gairmiúlacht agus le slacht. ”

Dónall Ó Braonáin, Iar-Phríomhfheidhmeannach ,Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉ Gaillimh

bigo_slider

Buaiteoirí Ghradam
Sheosaimh Uí Ógartaigh 2022

Fáilte 

Oibríonn Gaillimh le Gaeilge i gcomhar le Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Cumann Tráchtála na Gaillimhe agus grúpaí eile chun Stádas Dátheangach Oifigiúil Chathair na Gaillimhe a fhorbairt agus a threisiú.

Straitéis Ghaillimh le Gaeilge 2023-2025

Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2024 

Tá Gradam Gnó Dátheangach na Gaillimhe, nó ‘’An Gradam’’ mar a thugtar air i gCathair na Gaillimhe, ag ceiliúradh fiche bliain ar an bhfód i mbliana. Is é Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh an Gradam dátheangach dá leithéid is faide ar an bhfód in Éirinn agus is é Gaillimh le Gaeilge, i gcomhar leis an Galway Advertiser agus le TG4, a eagraíonn é le tacaíocht ó Chumann Tráchtála na Gaillimhe. Tá an Gradam ainmnithe in ómós do Sheosamh Ó hÓgartaigh (nach maireann), ball bunaithe agus rúnaí cuideachta Ghaillimh le Gaeilge.

Léigh níos mó…..

 

Cairde Ghaillimh le Gaeilge

Cabhraigh linn an Ghaeilge a chur chun cinn i gCathair Dhátheangach na hÉireann.

Léigh níos mó