NUACHT & IMEACHTAÍ

Nuacht & Imeachtaí

Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2021 le seoladh beo ar Galway Bay FM

11th March 2021
Mar cheiliúradh ar Sheachtain na Gaeilge, an fhéile idirnáisiúnta bhliantúil Ghaeilge is mó ar domhan, is cúis áthais do Ghaillimh le Gaeilge a fhógairt go ndéanfaidh Méara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Mike Cubbard, Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh, gradam gnó dátheangach na Gaillimhe, a sheoladh go hoifigiúil ar Galway Talks le Keith Finnegan ar Galway […]
Léigh níos mó...

Beirt chomhaltaí nua ainmnithe ar Bhord Stiúrtha Ghaillimh le Gaeilge

25th February 2021
Tá Mary Rodgers, Príomhfheidhmeannach Cheantar Nuálaíochta Chathair na Gaillimhe agus Maeve Joyce Crehan, Stiúrthóir, ar an Crane Bar, Gaillimh tagtha ar Bhord Stiúrtha Ghaillimh le Gaeilge.  Is eagraíocht í Gaillimh le Gaeilge a oibríonn i gcomhar le Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Cumann Tráchtála na Gaillimhe agus grúpaí eile ag cur na Gaeilge chun cinn i […]
Léigh níos mó...

#GaillimhleGrá

2nd February 2021
Tá rud éigin faoin nGaeilge a oibríonn thar barr agus í á húsáid le gach rud a bhaineann le Grá! Seo chugaibh liosta beannachtaí, frásaí agus téarmaí le húsáid ar Lá Fhéile Vailintín. Déanfaimid poiblíocht ar aon ghnó nó eagraíocht a úsáideann beannachtaí Gaeilge/ dátheangacha cibé ar na meáin shóisialta é, ar an bpacáistiú nó […]
Léigh níos mó...

Áiseanna ar líne

27th January 2021
Seo chugaibh roinnt áiseanna ar líne chun cabhrú libh i rith na tréimhse dúshlánaí seo:
Léigh níos mó...

Cairde Ghaillimh le Gaeilge 2021

30th November 2020
Táimid bródúil as go raibh muid in ann na tionscadail a bhí beartaithe againn ag tús na bliana a chur i gcrích, le roinnt athruithe ar a bhformáid mar gheall ar ráig COVID-19. Cé go dtuigimid go mbeidh roinnt dúshláin fós le sárú in 2021, tá súil againn go mbeidh deis agaibh tacú linn arís […]
Léigh níos mó...

Bíodh Nollaig Shona agaibh.. Déan Siopadóireacht go hÁitiúil

18th November 2020
Tá Nollaig 2020 timpeall an chúinne! Cad faoi ‘Nollaig Shona’ a úsáid i mbliana agus sibh ag ullmhú chun fáilte chroíúil a chur roimh chustaiméirí  ar ais go Gaillimh don Nollaig. Tá liosta de bheannachtaí séasúracha curtha i dtoll a chéile againn a d’fhéadfaí a úsáid ar chomharthaíocht, ar ábhair mhargaíochta, ar chártaí agus ar […]
Léigh níos mó...

Ainmniúcháin an Ghradaim in iomaíocht chun bheith ina 15ú Treibh na Gaillimhe

1st October 2020
Tá 27 gnólacht agus eagraíocht ar fud chathair na Gaillimhe, i mbun ullmhúcháin chun a saothar crua a léiriú mar níl ach seachtainí fágtha go dtí go mbronnfar Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh! Fuarthas an líon ab airde iontrálacha don Ghradam in 2020, le 19 as an 27 iontráil ag cur isteach ar an nGradam den […]
Léigh níos mó...

#OscailteAnois ag bogadh chun cinn le #GaillimhDhátheangach

11th September 2020
Shroich an feachtas seo os cionn 45,000 cuntas ar an meáin shóisialta ó lár mhí an Mhárta go dtí mí Iúil. Buíochas do na gnólachtaí agus do na heagraíochtaí go léir a ghlac páirt ann. Tá muid ag bogadh chun cinn anois le #GaillimhDhátheangach, mar sin, seol aon ábhar dátheangach/ i nGaeilge atá in úsáid […]
Léigh níos mó...

Dialann Ghaillimh le Gaeilge 2021 – Advertising opportunity

11th September 2020
Although this is a challenging and an extraordinary time, Gaillimh le Gaeilge is going ahead and making every effort to produce Dialann 2021 for those who wish to have a copy.
Léigh níos mó...

Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh le fógairt beo ar Galway Bay FM

13th August 2020
Beidh Gaillimh le Gaeilge ag tabhairt faoi na haerthonnta an Fómhar seo do ghradam gnó dátheangach na Gaillimhe – Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh. Déanfar buaiteoirí na gcatagóirí agus na buaiteoirí iomlána a fhógairt beo ar Galway Talks le Keith Finnegan an 5 agus an 6 Samhain.  Déanfar na fógairtí a shruthú beo ar leathanaigh Facebook […]
Léigh níos mó...